Mikaelikyrkan

PREDIKAN sönd. 19 sept. 2021

16 sönd. efter Trefaldighet: Döden och livetav Christina MolinEvangelietext: Johannesevangeliet 11: 28-44 Lasaros är en god vän och tillhör den innersta kretsen kring Jesus. Lasaros’ båda systrar likaså.Marias och Martas bror Lasaros finns, alltsedan Johannesevangeliet berättar om honom, även i andra litterära sammanhang. I sommar har jag lyckats komma igenom Dostojevskijs Brott och straff. Där …

PREDIKAN sönd. 19 sept. 2021 Läs mer »

20 juni 3 söndagen efter trefaldighet

Förlorad och återfunnen. Texter, Mika 7:18-20, Romarbrevet 5:6-11, Lukasevangeliet 15:1-7, Psaltaren 119:170-176Predikan Christina Molin Nu i fotbollstider är det viktigt vem som tillhör vinnarna och vem som står på förlorarnas sida. I spel och idrott gäller det att vinna!Men när vi försöker stötta barnen i idrott och i familjespel vill vi gärna påminna om att …

20 juni 3 söndagen efter trefaldighet Läs mer »

30 maj. Helia trefaldighetsdag. Gud – Fader, Son och Ande.

Texter 5 Moseboken 6:4-9, Apostlagärningar 2:24-35, Matteusevangeliet 11:25-27, Psaltaren 113:1-6Mikaelimässan – Betraktelse Hellen Tolf Dahl Mikaelimässan är en av våra gudstjänster som vi firar i vår kyrka. Idag firar vi i kyrkoåret Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen.  Den Helige Ande har kommit, som vi har firat i pingst. Den Heliga Anden är Guds närvaro här på jorden. …

30 maj. Helia trefaldighetsdag. Gud – Fader, Son och Ande. Läs mer »