Tro

Mikaelikyrkan vill

  • visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk
  • leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse
  • gestalta en gemenskap öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Den som vill följa Kristus är välkommen som medlem i Mikaelikyrkans missionsförsamling och delta i beslut och ansvar för församlingen. Självklart är även icke medlemmar välkomna till alla våra samlingar.