Konst

Konstnären Fritz Sjöström anknyter i fondväggens korsskulptur till kyrkans form med bara vertikala och horisontella väggar och tak. Han skriver:

”Utifrån det mänskliga beroendet av tyngdlagen avläser vi gärna horisontalen som ett tecken för vilande. På samma sätt ser vi vertikalen som en balans, förbindelse mellan upp och ner. I detta sammanhang blir diagonalen en aktivitet, bromsande när den lutar mot rörelseriktningen och ökande som hastighet, när den lutar med. Korset skulle då kunna uppfattas som en kollision mellan de två dimensionerna i vår tillvaro, eller om man vill, en förening till vilandebalans mellan höjd och bredd. Vi behöver ju de här riktlinjerna i vår vardag, för vi använder dem när vi bedömer ett rum. Det finns i ögats pupill oavsett vad vi betraktar. Just från dessa förutsättningar som uttryck för en rums- och rörelsegestaltning har jag arbetat med denna skulptur, som under arbetet kallades ”horisont mot vertikal”.

Horisontalen mot väggen över dopfunten – den jordiska dimensionen – i kollision med vertikalen över altarbordet, konflikten, problematiken, frågeställningen i en korsbildning som vrider de enkla linjerna till stora speglande skärmar och uppsplittrade rörelser ut i rummets alla riktningar, kastar dem till öppnande diagonaler, tyngdlösa befriade rytmer under taket omkring den blänkande vertikalens lodlinje över predikstolen, balansen, förbindelsen upp och ner. Och i korsets centrum den vita fladdrande ”förlåten” som en blåsande vind, det ständigt pågående avslöjandet, genom vilket det röda strecket pressas som ett spår efter en händelse eller uttrycket för en ständigt närvarande aktivitet. ”Ett utropstecken i rummets mittlinje. Ett utrop genom 2000 år.”

På predikstolen finns ett antipendium ”Nådens regn” som är komponerat av Fritz Sjöström och som är överfört i en väv av Monica Nilsson.

När Equmeniakyrkan bildats utförde knypplinggruppen under Birgitta Rudeskogs ledning den s.k. Equmeniapanelen, som hänger till vänster i kyrkans fond.

Fonden i det lilla andaktsrummet pryds av en skulptur utförd av Arne Jones.

I församlingssalen hänger, när ingen annan utställning pågår, en serie litografier av konstnären Björn Jonsson, som illustrerar texter i Matteusevangeliet.

Korsskulptur

Foto: Malin Betnér