Kalendarium

Mars

Söndag 26 ◆ Jungfru Marie beb.dag Guds mäktiga verk
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Omon Norén

Onsdag 29
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.
Flykten till Livet. Annahita Parsan, präst och författare, berättar om sitt liv och resan från Iran till Sverige.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30

Torsdag 30
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

April

Söndag 2 ◆ Palmsöndagen – Vägen till korset
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Annika
Eriksson, Lena Olsson

Måndag 3
17-19 Fem ti ́ sju

Onsdag 5
13-15 Församlingsstuga
Församlingsmedlemmar och vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 6 ◆ Skärtorsdagen – Det nya förbundet
18.00 Agapemåltid.
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Fredag 7 ◆ Långfredagen – Korset
10.00 Gudstjänst
Hellen Toft Dahl

Söndag 9 ◆ Påskdagen – Kristus är uppstånden
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Tommy Jungedal, Cristina Larsson, kören

Onsdag 12
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan.
Sånger i påskens och vårens tecken. Ingela Rouso, flygel och Mattias Nilsson, sång. Bil från Mikaelikyrkan 12.30

15.00 Trädgårdsarbete, se notis.

Torsdag 13
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 16 ◆ 2:a sön i påsktiden – Påskens vittnen
10.00 Gudstjänst
Anders Jonåker, Omon Norén

Måndag 17
17-19 Fem ti ́ sju

Onsdag 19
13-15 Församlingsstuga
Församlingsmedlemmar och vänner träffas och trivs. Se notis.

15.00 Trädgårdsarbete, se notis.

Torsdag 20
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 23 ◆ 3:e sön i påsktiden – Den gode herden
10.00 Gudstjänst
Sven-Gösta Holst, Anders Öhlén. Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete.

Onsdag 26
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.
Ett ögonblick i krigets spår. Hellen Tolf Dahl om sin familjs erfarenheter från andra världskriget.

Torsdag 27
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 30 ◆ 4:e sön i påsktiden – Vägen till livet
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Annika Eriksson
Valborgsfirande på Klubbensborg

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Klimatmässa 12 mars kl 18.00

På tunn is
2018 stötte jag på en röd lista som internationella naturvårdsunionen (IUCN) sammanställer om olika djurs och växters status utifrån risken att de dör ut. Listan inspirerade mig till att skriva 10 låtar om olika utsatta djur. Jag fastnade för lejon, havssköldpad- dor, vilda bin, elefanter, tigrar, Kali- forniatumlare, torsken i Östersjön och isbjörnar. Titeln för musikberättelsen På Tunn Is föddes just av bilden av en utsvulten isbjörn på tunn is i Svalbard. När jag läste om djuren framkom det med all oönskad tydlighet att männ- iskans framfart och ofullkomlighet har skapat de sociala, ekonomiska och miljömässiga situationer och sam-manhang som starkt påverkat djurens möjligheter att överleva. I sökandet efter fakta till texterna stötte jag på historien om ozonhålet, vilket fick bli en sång som faktiskt ger lite hopp om att människor kan gå samman och göra något bra när det verkligen gäller. De jättelika virvlar av plast och mikro- plast som byggts upp i världshaven fick också en egen sång. Sammanfattningsvis kan sägas att texterna i musikberättelsen visar hur sammanflätat vårt mänskliga öde är med djurens och naturens mående. Människans girig- het och nöd måste bemötas för att vi alla ska kunna få en hållbar utveckling och balans i framtiden. Man kan leka med tanken att jag även borde ha gjort en 11:e sång om den utrotningshotade arten Homo Sapiens.

Püpps/Björn Olsson kompositör av ”På tunn is”

Mikaelimässan

En gudstjänst för brustenhetens gemenskap och glädjens uttryck!

Här får vi komma precis som vi är och lämna det vi vill lämna, ta emot det vi vill ta emot och dela det vi vill dela med varandra! En gudstjänst med sin- nesro och kreativa uttryck samt enkel nattvard.

Gudstjänster vissa söndagskvällar kl 18.00, se kalendariet för datum.

Öppen Kyrka

På torsdagar inbjuder vi till andakt i kyrksalen och gemenskap med kaffe efteråt. Vi får allt fler besökare även om det kan variera i antal från vecka till vecka. Vi respekterar besökarna och deras förtroende för oss. De delar sina livsberättelser och vågar berätta. Vi ber tillsammans och tänder ljus. Sången och musiken ger glädje. Vi hoppas att fler från församlingen får möjlighet att komma förbi på dessa samlingar. Alla behövs i dessa möten. Vi har fått in medel för särskilt utsat- ta i samhället och för särskilt stöd till krigsoffer från Ukraina. Vi får allt fler kontakter med dessa grupper.

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Våra mitt på dagen-samlingar (RPG) fortsätter under våren med samlingar onsdagar kl 13.00 i udda veckor i sam- arbete med våra grannförsamlingar i Älvsjö, Högdalen och Stuvsta. Den 7 december har vi en adventsmusikstund i Mikaelikyrkan.
Vi börjar nästa år i Älvsjökyrkan med programmet: Stefan Åsander, ”Bekräfta – Vägleda – Inspirera” – reflektioner och berättelser från 40 år som församlingspastor. Övriga program kommer i ett programblad som väntas klart före jul. Till samlingarna erbjuder vi bilskjuts kl. 12.30 från Mikaelikyrkan.

Församlingsstuga

Vi vänder oss in mot församlingen för att skapa mer gemenskap och häng i kyrkan! Vi börjar med en andakt och därefter är det fritt för idéer och tankar för att utveckla detta vidare. Möjlighet till bibelstudier, samtal om Existentiell hälsa, bästa boken du läst, göra egna kryss, lösa sudoku osv, allt som kan bygga gemenskap och församling. Vi vänder oss i första hand till våra församlingsmedlemmar och vänner.

Det blir fem onsdagar i vår med start 8 mars kl 13.00-15.00. Sedan träffas vi 22 mars, 5 april, 19 april och 3 maj.

Välkomna!

Trivselgruppen

Alla är välkomna till det vi kallar vår trivselgrupp. Vi träffas några gånger per år och gör en del praktiska förbättringar i kyrkan. Vi har redan deltagit i att fräscha upp olika rum i kyrkan och rensat på vår gård. Vi samtalar om förändringar, vad vi längtar till och med stor omsorg om varandra och våra besökare så arbetar vi på en fördjupad gemenskap och kreativa förslag på träffar och aktiviteter.

Nästa planerade samling är den 23 mars kl 18.00. Vi kommer också ha två tillfällen för arbete i trädgården: den 12 och 19 april kl 15.00.

Bårtäcke

Den knyppelgrupp som har träffats i Mikaelikyrkan under många år, och som har gjort flera konstverk som pry- der vår kyrka, har nu tillverkat ett bår- täcke till församlingen, att användas vid begravningar.
Från församlingens sida vill vi skicka ett varmt tack till knyppelgruppen för allt arbete som lagts ned på detta, inte minst av Eva Bisell som har sytt ihop delarna för hand.

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.