Kalendarium

April

Söndag 21 ◆ Fjärde sönd i påsktiden
Vägen till livet
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anne Björklund, Cristina Larsson Equmeniakyrkans nationella insamling

Tisdag 30
18.30 Valborgsfirande på Klubbensborg

Maj

Torsdag 2
12-14 Öppen kyrka, öppet för andakt, bön, samtal och gemenskap samt enklare fika.

Söndag 5 ◆ Bönsöndagen
Bönen
10.00 Gudstjänst
Per Westblom, Tommy Jungedal, Lena Olsson

Onsdag 8
13.00 RPG i Mikaelikyrkan. Några visor och lite tankar med Stefan Sjöblom.

Söndag 12 ◆ Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Cristina Larsson
18.00 Mikaelimässan
En annorlunda alternativ mässa. Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson

Onsdag 15
RPG-resa. Se senare separat information vid anslagstavla samt mejl.

Torsdag 16
12-14 Öppen kyrka, öppet för andakt, bön, samtal och gemenskap
samt enklare fika.

Söndag 19 ◆ Pingstdagen
Den heliga Anden
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anders Björck

Torsdag 23
12-14 Öppen kyrka, öppet för andakt, bön, samtal och gemenskap samt enklare fika.

Söndag 26 ◆ Heliga Trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
10.00 Gudstjänst
Sven Gösta Holst, Omon Norén

Torsdag 30
12-14 Öppen kyrka, öppet för andakt, bön, samtal och gemenskap samt enklare fika.

Juni

Söndag 2 ◆ Första sönd e trefaldighet
Vårt dop
10.00 Gudstjänst
Carl Lagerqvist, Stig Jonsson, Cristina Larsson

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Mikaelimässa

Mikaelimässan är en kvällsgudstjänst med sinnesro där vi får mötas, be, fira en enkel nattvard, lovsjunga och bara vara i gemenskap. Vi kommer att fira Mikaelimässan den andra söndagen i månaden. Vi inbjuder till att ta med vänner och bekanta. Ni i församlingen behövs för att möta nya besökare. Vi får komma som vi är och dela liv, uttrycka och vittna om vår tro på olika sätt. Ni som kan tänka er att dela ert vittnesbörd hör av er till oss. Besökare uppskattar att få lyssna till andras tro och tankar.

Datum: 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 mars, 14 april och 12 maj. Klockan 18.00-19.00. Välkomna!

Öppen kyrka

På torsdagar klockan 12.00-14.00 har vi öppen kyrka med andakt, fika och samtal. Möjlighet att tala med pastor och diakon finns.

Bibelstudium

Vi har under terminen samlats under fem onsdagar och läst från Apokryferna. (Apokryfer av grekiskans ”apo´kryphos”, fördold, hemlig eller svårbegriplig). Apokryfiska böcker är skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men de har inte blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln. Källa: Nationalencyklopedin.

Det finns apokryfer både till gamla
och nya testamentet men det är bara de
till Gamla Testamentet som ofta finns
tryckt i våra biblar. De brukar placeras direkt efter Gamla Testamentet. Vi har samtalat och upptäckt intressanta texter. De som önskar är välkomna att höra av sig för materialet och möjligheten att läsa hemma om man inte har varit med på träffarna. De två sista träffarna för Apokryferna blir den 6 och 20 mars 13.00-14.30.

Vi kommer att ha ett par tillfällen för bibelstudium i vår: Onsdagen den 3 april 13.00-14.30 och onsdagen den 17 april 13.00-14.30. Vi utgår från gruppens önskemål men börjar att titta allmänt på hur Bibeln är uppbyggd.

Information Pastor Hellen Tolf Dahl

Vårmarknad

Vi fortsätter traditionen att arrangera en vårmarknad. I år blir det på lördag 20 april, och det blir loppis, servering, musik och mycket annat. Mer information kommer senare. Välkommen!

Vårfest

Det blir fest i vår kyrka! Ett mycket bra tillfälle att bjuda in bekanta till vår gemenskap. Vi får möjlighet att träffas och möta de olika grupperna som finns i vår församling.

Det kommer att finnas en öppen scen för de som vill framföra sång och musik eller tal. Förtäring i form av enkel buffé samt dryck sätts fram och vi hoppas på att många kommer att mötas, liksom vi gjorde på höstfesten. Husbandet kommer att spela. Hör av er med idéer om deltagande. Vi kommer att behöva frivilliga under
dagen för att förbereda allt.

Tid och plats: Fredag 12 april kl 18-21 i Eken.
För information: Pastor Hellen Tolf Dahl

Håll kontakt!

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.