Kalendarium

Februari

Söndag 19 ◆ Fastlagssöndagen
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén, Cristina Larsson

Måndag 20
17-19 Syföreningen Fem ti ́-sju.

Söndag 26 ◆ 1:a sön i fastan Prövningens stund
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Annika Eriksson, Cristina Larsson

Mars

Onsdag 1
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.
Stig är nyfiken på… Gun-Britt Sundström, författare, journalist och översättare.

Torsdag 2
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 5 ◆ 2:a sön i fastan Den kämpande tron
10.00 Gudstjänst
Krister Karlsson, Tommy Jungedal, Eva Karlsson

Måndag 6
17-19 Fem ti ́ sju

Onsdag 8
13-15 Församlingsstuga
Församlingsmedlemmar och vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 9
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet
till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 12 ◆ Bönsöndagen Kampen mot ondskan
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Aron Peterson pastorskandidat, Cristina Larsson, kören Insamling till Equmeniskyrkans pastors- och diakonutbildning.

18.00 ”På tunn is” – klimatmässa med Möblemanget

Onsdag 15
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan.
Med själen som livsuppgift. Hellen Västberg, leg. psyko- terapeut och författare till boken ”Fräls oss till ondo” berättar. Bil från Mikaelikyrkan 12.30

Torsdag 16
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet
till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 19 ◆ Midfastosöndagen Livets bröd
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén, Cristina Larsson

Måndag 20
17-19 Fem ti ́ sju

Onsdag 22
13-15 Församlingsstuga
Församlingsmedlemmar och vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 23
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet
till ljuständning, bön följt av gemenskap.

18.00 Träff med trivselgruppen

Söndag 26 ◆ Jungfru Marie beb.dag Guds mäktiga verk
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Omon Norén

Onsdag 29
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.
Flykten till Livet. Annahita Parsan, präst och författare, berättar om sitt liv och resan från Iran till Sverige.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30

Torsdag 30
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet
till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Klimatmässa 12 mars kl 18.00

På tunn is
2018 stötte jag på en röd lista som internationella naturvårdsunionen (IUCN) sammanställer om olika djurs och växters status utifrån risken att de dör ut. Listan inspirerade mig till att skriva 10 låtar om olika utsatta djur. Jag fastnade för lejon, havssköldpad- dor, vilda bin, elefanter, tigrar, Kali- forniatumlare, torsken i Östersjön och isbjörnar. Titeln för musikberättelsen På Tunn Is föddes just av bilden av en utsvulten isbjörn på tunn is i Svalbard. När jag läste om djuren framkom det med all oönskad tydlighet att männ- iskans framfart och ofullkomlighet har skapat de sociala, ekonomiska och miljömässiga situationer och sam-manhang som starkt påverkat djurens möjligheter att överleva. I sökandet efter fakta till texterna stötte jag på historien om ozonhålet, vilket fick bli en sång som faktiskt ger lite hopp om att människor kan gå samman och göra något bra när det verkligen gäller. De jättelika virvlar av plast och mikro- plast som byggts upp i världshaven fick också en egen sång. Sammanfattningsvis kan sägas att texterna i musikberättelsen visar hur sammanflätat vårt mänskliga öde är med djurens och naturens mående. Människans girig- het och nöd måste bemötas för att vi alla ska kunna få en hållbar utveckling och balans i framtiden. Man kan leka med tanken att jag även borde ha gjort en 11:e sång om den utrotningshotade arten Homo Sapiens.

Püpps/Björn Olsson kompositör av ”På tunn is”

Mikaelimässan

En gudstjänst för brustenhetens gemenskap och glädjens uttryck!

Här får vi komma precis som vi är och lämna det vi vill lämna, ta emot det vi vill ta emot och dela det vi vill dela med varandra! En gudstjänst med sin- nesro och kreativa uttryck samt enkel nattvard.

Gudstjänster vissa söndagskvällar kl 18.00, se kalendariet för datum.

Öppen Kyrka

På torsdagar inbjuder vi till andakt i kyrksalen och gemenskap med kaffe efteråt. Vi får allt fler besökare även om det kan variera i antal från vecka till vecka. Vi respekterar besökarna och deras förtroende för oss. De delar sina livsberättelser och vågar berätta. Vi ber tillsammans och tänder ljus. Sången och musiken ger glädje. Vi hoppas att fler från församlingen får möjlighet att komma förbi på dessa samlingar. Alla behövs i dessa möten. Vi har fått in medel för särskilt utsat- ta i samhället och för särskilt stöd till krigsoffer från Ukraina. Vi får allt fler kontakter med dessa grupper.

 

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Våra mitt på dagen-samlingar (RPG) fortsätter under våren med samlingar onsdagar kl 13.00 i udda veckor i sam- arbete med våra grannförsamlingar i Älvsjö, Högdalen och Stuvsta. Den 7 december har vi en adventsmusikstund i Mikaelikyrkan.
Vi börjar nästa år i Älvsjökyrkan med programmet: Stefan Åsander, ”Bekräfta – Vägleda – Inspirera” – reflektioner och berättelser från 40 år som församlingspastor. Övriga program kommer i ett programblad som väntas klart före jul. Till samlingarna erbjuder vi bilskjuts kl. 12.30 från Mikaelikyrkan.

Grön kyrka

Vid ingången till kyrksalen finns vår informationsbokhylla, där hittar du bland annat information om Grön kyrka, förslag till Mikaelikyrkans handlingsplan för hållbarhet, ”Equmenia- kyrkan utlyser klimatnödläge” samt läsexemplar av böckerna ”Ett hållbart liv” samt ”Ägodela”.
Var och en som vill, får gärna bidra med fler tips och idéer på hur vi kan bli mer klimatsmarta och vara rädda om vår jord!

Trivselgruppen

Välkomna till vår kyrkas Trivselgrupp. Vi har sen i våras träffats några gånger för att göra en del praktiska förbättringar så att kyrkan ska kännas som en varm, inbjudande och viktig plats att komma till. Men kanske har det viktigaste varit mötet och omsorgen med varandra. Att göra saker tillsammans är värdefullt!

Så välkomna Ni alla till Trivselgruppens nästa träff; torsdagen den 26/1 2023 kl 18.00 i kyrkan.

Bårtäcke

Den knyppelgrupp som har träffats i Mikaelikyrkan under många år, och som har gjort flera konstverk som pry- der vår kyrka, har nu tillverkat ett bår- täcke till församlingen, att användas vid begravningar.
Från församlingens sida vill vi skicka ett varmt tack till knyppelgruppen för allt arbete som lagts ned på detta, inte minst av Eva Bisell som har sytt ihop delarna för hand.

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.