Kalendarium

April

Söndag 3
10.00 Gudstjänst
Christina Molin, Stig Jonsson, Lena Olsson

Måndag 4
17-19 Syföreningen Fem ti’ sju

Torsdag 7
13-15 Öppen kyrka

Söndag 10
10.00 Gudstjänst med nattvard
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson, kören

Onsdag 13
12.30 Årsmöte för Mikaelikyrkans RPG-förening
13.00 RPG-samling ”Se vi går upp mot Jerusalem”, passionstemat med
Nils-Olof Tägt som delar erfarenheter från Jerusalem

Skärtorsdag 14
18.00 Agapemåltid
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Långfredag 15
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl

Söndag 17 Påskdagen
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Torsdag 21
13-15 Öppen kyrka

Söndag 24
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Möblemanget Insamling till nationella missionen

Onsdag 27
13.00 RPG i Älvsjökyrkan med ett sång- och musikprogram

Torsdag 28
13-15 Öppen kyrka

Maj

Söndag 1
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Annika Eriksson, Lena Olsson, kören

Måndag 2
17-19 Syföreningen Fem ti’ sju

Torsdag 5
13-15 Öppen kyrka

Söndag 8
10.00 Gudstjänst med nattvard
Hellen Tolf Dahl

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Equmeniakyrkans information angående förhållningssätt under pandemin Corona Covid-19.

Vi har anpassat kyrksalen och våra verksamheter. Vi kan och kommer tillsvidare att ha kyrkan öppen för gudstjänster och andakter samt öppen kyrkan på torsdagar. Vi planerar att hålla vårt årsmöte i kyrkan men med begränsad förtäring. 
Vissa verksamheter och aktiviteter kommer att flyttas fram. Författarfrukost med Christina Hanke som bokades till lördagen den 29 januari har vi flyttat fram till lördagen den 23 april. OBS! Författarfrukost den 23 april är dessvärre inställd. 
 

Pastor Hellen Tolf Dahl och diakon Omon Norén

Gudtjänsten
Det är med stor glädje som vi åter har möjlighet att träffas i kyrkan och fira gudstjänst tillsammans. Vi får sjunga, uttrycka tillbedjan, dela ord och bord på olika sätt. Vi har haft olika musiker och predikanter hos oss. Vi uppskat- tar mångfalden, alla olika gudstjänst- ledare och andra som bidrar på olika sätt. Det är vi tillsammans som skapar gudstjänster och den stämning som vi inbjuder besökare till.

Teologiskt Grund
Fyra torsdagskvällar med läsning och genomgång av Equmeniakyrkans teo- logiska grund. Vi läser dokumentet och studerar bibeltexterna som teologisk grund hänvisar till och samtalar utifrån gruppen.
Datum: Torsdag 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj kl 18.00-20.00.

Mikaelimässan
Äger rum kl 18.00 följande söndagar; 13/3, 24/4 samt 22/5.

En gudstjänst med sinnesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möjlighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstformerna kan variera. Ett fint tillfälle att möta nya besökare i kyrkan.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Författarfrukost OBS! Inställd
Lördagen den 23 april 10.00-12.00 får vi besök av Christina Hanke som berättar om sin bok ”Sökte sanning fann tvivel”. Författaren berättar om sin resa genom livet med tro, tvivel och sökande efter mening. Hon beskriver livet som ledare för mormonkyrkan i många år och sedan livet som avhop- pare och dess konsekvenser. Vi får samtala och ställa frågor.

Anmäl gärna så att vi kan beräkna an- tal kaffe/frukost. Frivillig avgift för servering.

Öppen kyrka
Andakt och möjlighet till ett enkelt fika och samtal. Torsdagar 13.00-15.00.

Syföreningen 57, fem ti’sju
Träffas 17-19 i Mikaelikyrkan (inställt under januari och februari) 21 mars, 4 april samt 2 maj.
Vi fortsätter med att rulla förband. Någon gång kan det bli något lite föredrag.

Schackklubb
På tisdagar 17.30-19.00 spelar barn mellan 6 och 12 år schack i kyrkan.
Här skulle vi behöva personer som kan ta fram lite vatten, enkelt fika till alla familjemedlemmar som sitter och väntar. Det är också ett bra tillfälle att lära känna nya människor från vårt närområde. Vi håller på att göra i ordning en barnbokhylla och en lekhörna för familjemedlemmar som väntar under tiden schackspelen pågår.

Ansvarig ledare Johannes Haddad tel 076-171 19 74

Håll kontakt!
Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.