Kalendarium

Maj

Torsdag 25
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 28 ◆ Pingstdagen
Den heliga anden

10.00 Gudstjänst

Hellen Tolf Dahl, Inger Furu
sand, Lena Olsson

Juni

Torsdag 1
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 4 Heliga Trefaldighets dag Gud – Fader, Son och Ande
10.00 Gudstjänst
Kim D Bergman, Anne Björk- lund, Lena Olsson

Torsdag 8
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet till ljuständning, bön följt av gemenskap.

Söndag 11 1:a sönd e Trefaldighet Vårt dop
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Lena Olsson

Söndag 18 2:a sönd e Trefaldighet Kallelsen til Guds rike
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson

Inga gudstjänster under midsommarhelgen

Juli

Söndag 2
10.00 Andakt
Omon Norén

Söndag 9
10.00 Andakt
Annika Eriksson

Augusti

Söndag 13
10.00 Andakt
Hellen Tolf Dahl

Söndag 20
10.00 Andakt
Omon Norén

Söndag 27
10.00 Andakt
Krister Karlsson Församlingsmöte efter andakten, inför kyrkokonferensen

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Sommaren i Mikaelikyrkan

Även detta år kommer vi att göra ett fyra veckor långt sommaruppehåll med gudstjänstliv och andra aktiviteter Vi har två sommarandakter i juli före uppehållet och tre andakter efter.
Själva uppehållet är 10 juli till 12 augusti. Se kalendariet för detaljer.

Församlingsmöten

Styrelsen kallar till församlingsmöte söndag 14 maj efter gudstjänsten. Ärende: Vi behöver utse nya representanter till Kyrkokonferensen och till Klubbensborgs styrelse. Styrelsen kallar även till församlingsmöte söndag 27 augusti efter sommarandakten. Ärende: inför Kyrkokonferensen.

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Höstterminen startar onsdagen den 13 september kl 13.00 i Stuvsta. Mer information kommer i nästa nummer av Livet i Mikaelikyrkan.

Klubbensborg

På Klubbensborg erbjuds vi musikprogram söndagar kl 15.00 med efterföljande AngeLäget.
Café Uddvillan har öppet varje dag och hälsar dig välkommen till en god fikapaus inomhus eller utomhus. Sommarprogrammet börjar söndag 4 juni och avslutas söndag 27 augusti. Mikaelikyrkan har ansvar för programmet 23 juli och 20 augusti. Du kan hitta hela sommarens program på hemsidan www.klubbensborg.se.

Samlingssöndag

3 september kl 10.00
Vi startar upp hösten i Mikaelikyrkan med att fira gudstjänst tillsammans. Diakon Omon Norén och pastor Hellen Tolf Dahl leder gudstjänsten. Musik och sång under ledning av Lena Olsson. Vi ser fram emot både nya och gamla besökare efter en sommar i ljus
och värme.

Under samlingssöndagens gudstjänst brukar vi samla in dagsinkomstoffer. Tanken är att i början av terminen göra en extra insats ekonomiskt. Du kan skicka in ditt dagsinkomstoffer
till församlingen på plusgirot eller via swish. Tack för din gåva.

Fem ti ́sju

Under våren skickades 15 kartonger med material iväg till Ekenässjön för vidare transport till Kongo. Av dessa 15 kartonger var 12 kartonger babymaterial till mammor. I de resterande
tre kartongerna var det förbandsmaterial. Varmt tack till er som bidragit till fraktkostnaderna.

Vi har haft vår sista samling för i vår, men i höst startar vi måndagen den 18 september. Välkommen att vara med!

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.