Kalendarium

Maj

Söndag 22
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Krister
Karlsson, Eva Karlsson
18.00 Mikaelimässan

Söndag 29
10.00 Gudstjänst
Krister Karlsson, Eva Karlsson

Juni

Torsdag 2
13-15 Öppen kyrka

Söndag 5
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson, kören

Torsdag 9
13-15 Öppen kyrka

Söndag 12
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Birgitta Jansson, Lena Olsson

Torsdag 16
13-15 Öppen kyrka

Söndag 19
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson

Juli

Söndag 3
10.00 Sommarandakt
Omon Norén

Söndag 10
10.00 Sommarandakt
Annika Eriksson

Söndag 17 – ingen andakt

Söndag 24 – ingen andakt

Söndag 31 – ingen andakt

Augusti

Söndag 7 – ingen andakt

Söndag 14
10.00 Sommarandakt
Hellen Tolf Dahl

Torsdag 18
13-15 Öppen kyrka

Söndag 21
10.00 Sommarandakt
Hellen Tolf Dahl

Torsdag 25
13-15 Öppen kyrka

Söndag 28
10.00 Sommarandakt
Krister Karlsson

September

Torsdag 1
13-15 Öppen kyrka

Söndag 4
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Lena Olsson, kören

Torsdag 8
13-15 Öppen kyrka

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Påsken

Vi gläds åt att kyrkan har varit öppen under Stilla Veckan. På palmsöndagen provade vi att sjunga till den orgel-CD som vi har köpt in för tillfällen då vi inte har musiker på plats. Vi firade nattvard tillsammans.

På skärtorsdagen möttes vi i vårt sto- ra rum Eken för gemensam måltid, textläsning och reflektion över Jesus i Getsemane.

På långfredagens gudstjänst tog vi fram törnekronan och fem rosor som lades på nattvardsbordet. Vi lyssna- de till Bengt Forsberg som, förutom psalmer, bjöd på Jesu meine Freude (J.S. Bach), och Elegi Opus 46 (Sergei Bortkiewicz, ukrainsk tonsättare).

På påskdagen firade vi Kristi uppstån- delse med gudstjänst, kyrkkaffe och gemenskap. Anna Bysveen från Skär- holmens församling spelade orgel.
Stilla Veckan ger oss varje år en möj- lighet att reflektera över Kristus gär- ning för världen.

Mikaelimässan

Förutom vår förmiddagsgudstjänst på söndagarna erbjuder vi en alternativ gudstjänst en gång i månaden under terminerna. En gudstjänst med sin- nesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möj- lighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstfor- merna kan variera. Ett fint tillfälle att besöka kyrkan.

Öppen kyrka

På torsdagar 13.00-15.00 har vi öppet för andakt, bön och enkelt fika. Det goda samtalet finns i vårt möte med varandra. Varje torsdag kommer några till kyrkan och vi ser gärna att fler från församlingen möter upp de nya som kommer till oss och söker gemenskap och vår församling.

Sommarandakter

Efter midsommar blir gudstjänstlivet lite annorlunda. De två första veckor- na blir det sommarandakt på söndagen kl 10.00, en lite enklare form av guds- tjänst.
Sedan blir det uppehåll i fyra veckor, innan det åter blir sommarandakter från den 14 augusti och de följande söndagarna fram till samlingssöndagen den 4 september.

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.