Pingstdagen. Den heliga Anden.

Texter: 1 Moseboken 11:1-9, Apostlagärningarna 2:1-11, Johannesevangeliet 14:25-29, Psaltaren 104:27-31
Betraktelse Stig Jonsson

Tankar på pingstdagen

Den heliga Anden, vad är det? Kristendomen är monoteistisk, Gud är en. Men samtidigt är både Jesus och Anden Gud. Min tolkning är att Gud är ande. Men han visar sig för oss på olika sätt. Han använde människan Jesus för att i konkret form visa oss sin vilja med och kärlek till oss. I Jesus kan vi se och uppleva något av hur Gud är. Jesus är därmed Gud konkret för oss.  Somliga av oss ber till Jesus, kanske för att det är lättare att föreställa sig en person som samtalspartner än Guds mer diffusa, obegripliga ande. Men Jesus lärde oss att vi får gå direkt till Gud som vår fader eller abba, som närmast betyder pappa. När Jesus skulle lämna oss lovade han oss en annan hjälpare. Gud skulle vara med oss mer påtagligt som sin Ande.

Dagens GT- och episteltexter talar om hur Gud i Babel försämrade den mellanmänskliga kommunikationen genom språkförbistring men på den första pingstdagen återupprättade något av språkförståelsen genom att Anden lät lärjungarna tala språk som de själva inte kunde men som lyssnarna förstod. Jag vet mig inte hört talas om denna form av tungotal senare. Det tungotal som förekommer i senare kristenhet har väl varit mer obegripligt bab(b)el, som i bästa fal översatts av talaren själv eller någon annan. Paulus ogillade obegripligt tungotal som inte tolkades, något som tydligen förekom redan då. I våra sansade kretsar förekommer sällan tungotal. Det tror jag inte i och för sig är en brist. Men kanske vi ändå behöver ett mer levande och engagerat böneliv. Om Anden får komma in i våra böner kanske han ger oss ett språk med nya sanningar som många kan förstå. Inget babbel som i Babel, som ingen förstår.

Men låt oss se på evangelietexten vad Jesus själv säger om Anden, Hjälparen. Han ska lära oss och påminna om vad Jesus sagt. Frid, känn ingen oro och tappa inte modet! 

Gud som är Ande vill bo i oss. Låt oss släppa in honom med glädje!

Amen