Händer i kyrkan

Jag är Vägen, Sanningen och Livet! säger Jesus. Tillsammans med honom går vi in i en ny era. Vi får en möjlighet till omstart och till att bygga nytt. Vi öppnar upp och det känns härligt!

I Uppenbarelseboken 21:5b, står det ”Se jag gör allting nytt”. Gud är den stora skaparen och det ligger i vår natur att skapa. Så kom med in i denna nya höst då livet vänder åter. Fokus är på att vi ska ta hand om varandra och möta varandra på olika sätt. I kyrkan, till gudstjänst och i samtal efter gudstjänsten, i RPG, studiecirkel och öppen kyrka. Vi fortsätter att hålla kontakten med varandra och det kan också göras med ett telefonsamtal om det känns bättre och tryggare.

Vi satsar på mer interaktiva gudstjänster, dvs vi vill gärna ha fler som läser texter, och varför inte prova på att vara gudstjänstledare ihop med någon av oss! Vi kommer att ha en gudstjänstledarträff torsdagen den 16 september kl 18.00. Ett utmärkt tillfälle att få veta mer.

Vi välkomnar alla till en ny höst i gemenskap med och för varandra på det sätt som just du vill, kan, förmår och känner dig trygg med. Vi ser fram emot att SES och HÖRAS mer i höst!

Pastor Hellen Tolf Dahl, diakon Omon Norén

Mikaelimässan 
Äger rum kl 18.00 följande söndagar; 24/10, 14/11 samt 5/12.

En gudstjänst med sinnesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möjlighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstformerna kan variera. Ett fint tillfälle att möta nya besökare i kyrkan.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Röstträning
För alla som någon gång behöver tala inför någon annan, berätta något, läsa något högt. Efter kyrkkaffet söndagen 10 oktober blir det röstträning med sång- och röstpedagog Marianne Hammaroth, för alla intresserade. Vi lär oss att andas, slappna av och öka vår kroppsmedvetenhet. Inga förkunskaper krävs. Ingen avgift. Ytterligare ett tillfälle tillkommer senare i höst.

För information: kontakta pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Teologisk grund
Välkomna till en kväll med samtal, frågor och genomgång av Teologisk grund, Equmeniakyrkans grunddokument som förklarar vår kyrkas tro och bekännelse.

Torsdag 7 oktober kl 18-20.

Pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Existentiell hälsa
Vi diskuterar och delar tankar från Världshälsoorganisationens definitioner av det som kallas existentiell hälsa. Vad behövs för ett liv med nödvändig och livsbejakande hälsa, andlighet och personlig reflektion? Den frihet vi är födda med som unika skapade individer tar ibland skada av händelser, sådant vi drabbas av i livet och sammanhang som förändrar oss. Vi läser och sammanfattar hur vi ändå idag kan återfå livsglädje, styrka och kraft att förändra våra liv tillsammans med andra. Vi delar glädje, frågor och erfarenheter. Vi deltar i det vi själva vill i våra samtal. Åtta fredagar tillsammans i grupp.

Begränsat antal deltagare. Ingen kostnad. Frivillig gåva till kaffe. Tid: 10.00-11:30

Datum: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, uppehåll v 44, 12/11, 19/11.

Anmälan till diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 eller pastor Hellen Tolf Dahl 073-224 02 44

Gudstjänstledarträff
Öppet för alla som vill veta mera om hur vi kan skapa en gudstjänst. Inga förkunskaper krävs.

Torsdag 16 september 18.00-20.00

Vi samtalar om gudstjänst och vi kommer att tillsammans gå igenom gudstjänstordning, Equmeniakyrkans gudstjänstwebb, böcker, psalmer, svårt och lätt.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Öppen kyrka
Torsdag 9 september mellan 12-14 börjar vi med öppen kyrka igen. Klockan 12 har vi andakt följt av textläsning inför kommande söndag. Du har också möjlighet att be och tända ljus i kyrkan, eller samtala i gemenskap med pastor/diakon över en enkel kopp kaffe eller te.

Schackklubb
På tisdagar 17.30-19.00 spelar barn mellan 6 och 12 år schack i kyrkan.

Här skulle vi behöva personer som kan ta fram lite vatten, enkelt fika till alla familjemedlemmar som sitter och väntar. Det är också ett bra tillfälle att lära känna nya människor från vårt närområde. Vi håller på att göra i ordning en barnbokhylla och en lekhörna för familjemedlemmar som väntar under tiden schackspelen pågår.

Ansvarig ledare Johannes Haddad tel 076-171 19 74