Händer i kyrkan

Mikaelikyrkan fyller 50 år och det firar vi den 1 advent med en högtidsgudstjänst. Det är fantastiskt att få vara på denna plats och tjäna Gud mitt i Skärholmen. Många människor passerar kyrkan varje dag. Några väljer att besöka oss för att tända ljus och be, dela liv och gudstjänstgemenskap. Ett samtal mitt i vardagen visar hur olika våra livssituationer är. Här samlas vi hur vi än mår och hur vi än känner oss. Människor väljer också att bara stanna till i trädgården framför kyrkan och be en stund. Därför är det viktigt att vi tillreder platser utanför kyrkan för vila och kontemplation. Vi har alla möjligheter att skapa en paradisträdgård. Kom gärna med tankar och förslag till församlingen.

Vi får alltfler kontakter med familjer som har flyttat hit. De har uttryckt en längtan till att få komma och delta i kyrkans gemenskap. Därför håller vi nu på att inreda en barnhörna utanför kyrkorummet och ett barnrum där vi på sikt kan ha samlingar och undervisning. Vårt uppdrag är att leva i tro och i relation till Gud. Kristus finns i församlingens mitt. Vi ser fram emot nya möten med bibelstudium och teologiska reflektioner samt enkla kaffestunder. Allt i sin tid.

Elisabet Wermeling påminde om en sång av Evie Tornquist Karlsson: ”Om jag kan hjälpa någon”. Den beskriver vårt uppdrag, vår glädje och mening på ett sätt som du kan läsa på nästa sida.

Pastor Hellen Tolf Dahl

Mikaelimässan

En gudstjänst för brustenhetens gemenskap och glädjens uttryck!

Här får vi komma precis som vi är och lämna det vi vill lämna, ta emot det vi vill ta emot och dela det vi vill dela med varandra! En gudstjänst med sin- nesro och kreativa uttryck samt enkel nattvard.

Gudstjänster vissa söndagskvällar kl 18.00, se kalendariet för datum.

Öppen Kyrka

På torsdagar inbjuder vi till andakt i kyrksalen och gemenskap med kaffe efteråt. Vi får allt fler besökare även om det kan variera i antal från vecka till vecka. Vi respekterar besökarna och deras förtroende för oss. De delar sina livsberättelser och vågar berätta. Vi ber tillsammans och tänder ljus. Sången och musiken ger glädje. Vi hoppas att fler från församlingen får möjlighet att komma förbi på dessa samlingar. Alla behövs i dessa möten. Vi har fått in medel för särskilt utsat- ta i samhället och för särskilt stöd till krigsoffer från Ukraina. Vi får allt fler kontakter med dessa grupper.

Klimatmässa 12 mars kl 18.00

På tunn is
2018 stötte jag på en röd lista som internationella naturvårdsunionen (IUCN) sammanställer om olika djurs och växters status utifrån risken att de dör ut. Listan inspirerade mig till att skriva 10 låtar om olika utsatta djur. Jag fastnade för lejon, havssköldpad- dor, vilda bin, elefanter, tigrar, Kali- forniatumlare, torsken i Östersjön och isbjörnar. Titeln för musikberättelsen På Tunn Is föddes just av bilden av en utsvulten isbjörn på tunn is i Svalbard. När jag läste om djuren framkom det med all oönskad tydlighet att männ- iskans framfart och ofullkomlighet har skapat de sociala, ekonomiska och miljömässiga situationer och sam-manhang som starkt påverkat djurens möjligheter att överleva. I sökandet efter fakta till texterna stötte jag på historien om ozonhålet, vilket fick bli en sång som faktiskt ger lite hopp om att människor kan gå samman och göra något bra när det verkligen gäller. De jättelika virvlar av plast och mikro- plast som byggts upp i världshaven fick också en egen sång. Sammanfattningsvis kan sägas att texterna i musikberättelsen visar hur sammanflätat vårt mänskliga öde är med djurens och naturens mående. Människans girig- het och nöd måste bemötas för att vi alla ska kunna få en hållbar utveckling och balans i framtiden. Man kan leka med tanken att jag även borde ha gjort en 11:e sång om den utrotningshotade arten Homo Sapiens.

Püpps/Björn Olsson kompositör av ”På tunn is”

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Våra mitt på dagen-samlingar (RPG) fortsätter under våren med samlingar onsdagar kl 13.00 i udda veckor i sam- arbete med våra grannförsamlingar i Älvsjö, Högdalen och Stuvsta. Den 7 december har vi en adventsmusikstund i Mikaelikyrkan.
Vi börjar nästa år i Älvsjökyrkan med programmet: Stefan Åsander, ”Bekräfta – Vägleda – Inspirera” – reflektioner och berättelser från 40 år som församlingspastor. Övriga program kommer i ett programblad som väntas klart före jul. Till samlingarna erbjuder vi bilskjuts kl. 12.30 från Mikaelikyrkan.

Grön kyrka

Vid ingången till kyrksalen finns vår informationsbokhylla, där hittar du bland annat information om Grön kyrka, förslag till Mikaelikyrkans handlingsplan för hållbarhet, ”Equmenia- kyrkan utlyser klimatnödläge” samt läsexemplar av böckerna ”Ett hållbart liv” samt ”Ägodela”.
Var och en som vill, får gärna bidra med fler tips och idéer på hur vi kan bli mer klimatsmarta och vara rädda om vår jord!

Trivselgruppen

Välkomna till vår kyrkas Trivselgrupp. Vi har sen i våras träffats några gånger för att göra en del praktiska förbättringar så att kyrkan ska kännas som en varm, inbjudande och viktig plats att komma till. Men kanske har det viktigaste varit mötet och omsorgen med varandra. Att göra saker tillsammans är värdefullt!

Så välkomna Ni alla till Trivselgruppens nästa träff; torsdagen den 26/1 2023 kl 18.00 i kyrkan.