Händer i kyrkan

Mikaelimässa

Mikaelimässan är en kvällsgudstjänst med sinnesro där vi får mötas, be, fira en enkel nattvard, lovsjunga och bara vara i gemenskap. Vi kommer att fira Mikaelimässan den andra söndagen i månaden. Vi inbjuder till att ta med vänner och bekanta. Ni i församlingen behövs för att möta nya besökare. Vi får komma som vi är och dela liv, uttrycka och vittna om vår tro på olika sätt. Ni som kan tänka er att dela ert vittnesbörd hör av er till oss. Besökare uppskattar att få lyssna till andras tro och tankar.

Datum: 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 mars, 14 april och 12 maj. Klockan 18.00-19.00. Välkomna!

Öppen kyrka

På torsdagar klockan 12.00-14.00 har vi öppen kyrka med andakt, fika och samtal. Möjlighet att tala med pastor och diakon finns.

Bibelstudium

Vi har under terminen samlats under fem onsdagar och läst från Apokryferna. (Apokryfer av grekiskans ”apo´kryphos”, fördold, hemlig eller svårbegriplig). Apokryfiska böcker är skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men de har inte blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln. Källa: Nationalencyklopedin.

Det finns apokryfer både till gamla
och nya testamentet men det är bara de
till Gamla Testamentet som ofta finns
tryckt i våra biblar. De brukar placeras direkt efter Gamla Testamentet. Vi har samtalat och upptäckt intressanta texter. De som önskar är välkomna att höra av sig för materialet och möjligheten att läsa hemma om man inte har varit med på träffarna. De två sista träffarna för Apokryferna blir den 6 och 20 mars 13.00-14.30.

Vi kommer att ha ett par tillfällen för bibelstudium i vår: Onsdagen den 3 april 13.00-14.30 och onsdagen den 17 april 13.00-14.30. Vi utgår från gruppens önskemål men börjar att titta allmänt på hur Bibeln är uppbyggd.

Information Pastor Hellen Tolf Dahl

Vårmarknad

Vi fortsätter traditionen att arrangera en vårmarknad. I år blir det på lördag 20 april, och det blir loppis, servering, musik och mycket annat. Mer information kommer senare. Välkommen!

Vårfest

Det blir fest i vår kyrka! Ett mycket bra tillfälle att bjuda in bekanta till vår gemenskap. Vi får möjlighet att träffas och möta de olika grupperna som finns i vår församling.

Det kommer att finnas en öppen scen för de som vill framföra sång och musik eller tal. Förtäring i form av enkel buffé samt dryck sätts fram och vi hoppas på att många kommer att mötas, liksom vi gjorde på höstfesten. Husbandet kommer att spela. Hör av er med idéer om deltagande. Vi kommer att behöva frivilliga under
dagen för att förbereda allt.

Tid och plats: Fredag 12 april kl 18-21 i Eken.
För information: Pastor Hellen Tolf Dahl

Nya Livet mars-maj 2024
Informationsblad mars-maj 2024