Händer i kyrkan

Kära vänner,
Livet börjar närma sig ett mer normalt läge efter pandemin, trots stora utmaningar i form av klimatnödläget, kriget i Ukraina och mycket annat. Till detta kan vi lägga de utmaningar var och en av oss kan ha i våra egna liv.

Därför är det en glädje att konstatera att vi åter är igång med vår verksam- het. Antalet besökare i söndagarnas gudstjänster och torsdagarnas Öppen Kyrka ökar allt mer. Vi startar upp en bit i taget – men vi är igång. Samtal, RPG, 5-7 syförening har alla sina platser hos oss. Vi behöver varandra.

Kyrkan har i alla tider byggt på gemenskap. Kristus är hörnstenen i det husbygge som kyrkan är, generellt och specifikt i Mikaelikyrkan. Det är i gemenskap med Gud och varandra som vi blir hela och kan stötta varan- dra. Det är tillsammans vi kan ha roligt och trevligt. Därför vill vi bjuda in dig att delta i våra aktiviteter. Delta i det du kan, orkar och vill. Just nu är det extra viktigt att bygga en vi-känsla i Mikaelikyrkan. En plats som är inbjudande på alla sätt. Detta kan vi bara göra tillsammans.

I Job 34:4 står ”Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott”. Ordspråksboken 24:3 säger ”Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga”.

Kom och låt oss bli en kyrka som sjuder av liv på nytt! Kanske har du en granne, en släkting eller vän som skulle uppskatta att besöka oss, att i Mikaelikyrkan hitta en plats där det både finns ro och andlig föda, tillika en härlig gemenskap. Vi får besökare varje vecka och de vill möta oss som finns här. Vi har ett budskap om Jesus Kristus som världen behöver.

Hoppas att du känner dig varmt inbjuden till Livet i Mikaelikyrkan. Välkommen hit!

Pastor och diakon

Mikaelimässan 
Förutom vår förmiddagsgudstjänst på söndagarna erbjuder vi en alternativ gudstjänst en gång i månaden under terminerna. En gudstjänst med sin- nesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möj- lighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstfor- merna kan variera. Ett fint tillfälle att besöka kyrkan.

Öppen Kyrka
På torsdagar 13.00-15.00 har vi öppet för andakt, bön och enkelt fika. Det goda samtalet finns i vårt möte med varandra. Varje torsdag kommer några till kyrkan och vi ser gärna att fler från församlingen möter upp de nya som kommer till oss och söker gemenskap och vår församling.

Sommarandakter
Efter midsommar blir gudstjänstlivet lite annorlunda. De två första veckor- na blir det sommarandakt på söndagen kl 10.00, en lite enklare form av guds- tjänst.
Sedan blir det uppehåll i fyra veckor, innan det åter blir sommarandakter från den 14 augusti och de följande söndagarna fram till samlingssöndagen den 4 september.

Sommar på Klubbensborg
Precis som tidigare år bjuder Klubbensborgs medlemsförsamlingar på ett musikprogram på söndagarna, kl 15.00, som följs av AngeLäget.
Vår församling ansvarar för programmet den 7 och 14 augusti – men alla söndagar är värt ett besök. Inte minst för den vackra utsikten och det goda fikat.
Hela sommarens program hittar du på www.klubbensborg.se