Händer i kyrkan

I skrivande stund går vi mot årsmöte och årshögtidsgudstjänst. Ännu en av många nya tider och saker. Högtider brukar firas i sam- band med brytningstider, till exempel när solen vänder i midvinter, nyår, vårdagjämning, midsommar. Det kan också vara en förändring i livet, barn, barnbarn, jobb och så mycket mer.

Jag brukar välja att se att tiden kommer till mig, oss, snarare än att den går ifrån oss. Så länge vi lever kan vi välja Livet! Välja nytt och välja om. Nu kommer ett nytt år i Mikaelikyrkan när vi kan välja nytt. Liksom våren kommer, så kommer också livet. Ett nytt liv där vi skapar häng i kyrkan, när vi kan komma och bara vara eller delta mer aktivt i kyrkan så som vi vill, kan och förmår. Alla är välkomna!

Livet i världen och runt omkring oss kan lätt få en stämpel av dome- dag och då är det extra viktigt att vi är realistiska utan att vi förlorar hoppet. Fira livet medan vi har det, det stora såväl som det lilla.

Låt oss tillsammans och gemensamt leva och verka för att Mikaeli- kyrkan på nytt tar sin plats i Skärholmens centrum. Att det får bli en mötesplats för alla som söker glädje och mening med sitt liv.

Välkommen till kyrkan – platsen där livet händer!

Omon Norén
diakon

Mikaelimässan

En gudstjänst för brustenhetens gemenskap och glädjens uttryck!

Här får vi komma precis som vi är och lämna det vi vill lämna, ta emot det vi vill ta emot och dela det vi vill dela med varandra! En gudstjänst med sin- nesro och kreativa uttryck samt enkel nattvard.

Gudstjänster vissa söndagskvällar kl 18.00, se kalendariet för datum.

Öppen Kyrka

På torsdagar inbjuder vi till andakt i kyrksalen och gemenskap med kaffe efteråt. Vi får allt fler besökare även om det kan variera i antal från vecka till vecka. Vi respekterar besökarna och deras förtroende för oss. De delar sina livsberättelser och vågar berätta. Vi ber tillsammans och tänder ljus. Sången och musiken ger glädje. Vi hoppas att fler från församlingen får möjlighet att komma förbi på dessa samlingar. Alla behövs i dessa möten. Vi har fått in medel för särskilt utsat- ta i samhället och för särskilt stöd till krigsoffer från Ukraina. Vi får allt fler kontakter med dessa grupper.

Klimatmässa 12 mars kl 18.00

På tunn is
2018 stötte jag på en röd lista som internationella naturvårdsunionen (IUCN) sammanställer om olika djurs och växters status utifrån risken att de dör ut. Listan inspirerade mig till att skriva 10 låtar om olika utsatta djur. Jag fastnade för lejon, havssköldpad- dor, vilda bin, elefanter, tigrar, Kali- forniatumlare, torsken i Östersjön och isbjörnar. Titeln för musikberättelsen På Tunn Is föddes just av bilden av en utsvulten isbjörn på tunn is i Svalbard. När jag läste om djuren framkom det med all oönskad tydlighet att männ- iskans framfart och ofullkomlighet har skapat de sociala, ekonomiska och miljömässiga situationer och sam-manhang som starkt påverkat djurens möjligheter att överleva. I sökandet efter fakta till texterna stötte jag på historien om ozonhålet, vilket fick bli en sång som faktiskt ger lite hopp om att människor kan gå samman och göra något bra när det verkligen gäller. De jättelika virvlar av plast och mikro- plast som byggts upp i världshaven fick också en egen sång. Sammanfattningsvis kan sägas att texterna i musikberättelsen visar hur sammanflätat vårt mänskliga öde är med djurens och naturens mående. Människans girig- het och nöd måste bemötas för att vi alla ska kunna få en hållbar utveckling och balans i framtiden. Man kan leka med tanken att jag även borde ha gjort en 11:e sång om den utrotningshotade arten Homo Sapiens.

Püpps/Björn Olsson kompositör av ”På tunn is”

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Våra mitt på dagen-samlingar (RPG) fortsätter under våren med samlingar onsdagar kl 13.00 i udda veckor i sam- arbete med våra grannförsamlingar i Älvsjö, Högdalen och Stuvsta. Den 7 december har vi en adventsmusikstund i Mikaelikyrkan.
Vi börjar nästa år i Älvsjökyrkan med programmet: Stefan Åsander, ”Bekräfta – Vägleda – Inspirera” – reflektioner och berättelser från 40 år som församlingspastor. Övriga program kommer i ett programblad som väntas klart före jul. Till samlingarna erbjuder vi bilskjuts kl. 12.30 från Mikaelikyrkan.

Grön kyrka

Vid ingången till kyrksalen finns vår informationsbokhylla, där hittar du bland annat information om Grön kyrka, förslag till Mikaelikyrkans handlingsplan för hållbarhet, ”Equmenia- kyrkan utlyser klimatnödläge” samt läsexemplar av böckerna ”Ett hållbart liv” samt ”Ägodela”.
Var och en som vill, får gärna bidra med fler tips och idéer på hur vi kan bli mer klimatsmarta och vara rädda om vår jord!

Trivselgruppen

Välkomna till vår kyrkas Trivselgrupp. Vi har sen i våras träffats några gånger för att göra en del praktiska förbättringar så att kyrkan ska kännas som en varm, inbjudande och viktig plats att komma till. Men kanske har det viktigaste varit mötet och omsorgen med varandra. Att göra saker tillsammans är värdefullt!

Så välkomna Ni alla till Trivselgruppens nästa träff; torsdagen den 26/1 2023 kl 18.00 i kyrkan.