Händer i kyrkan

Kära vänner,
Vi lever i ett märkligt tidevarv. Samtidigt är det kanske så människor i alla tider har upplevt det. Varje tid har haft sina svårigheter. Vi kan inte alltid styra över det som händer oss, våra nära och kära, samhället i stort och smått. Vi kan inte ha kontroll över det, men det vi kan göra är att välja HUR vi möter varje utmaning, svårighet.

Många gånger sitter vi i väntan på något, någon person eller händelse. Väntans djupaste innebörd är att vi inte vet vad som ska ske, men att vi får öva oss i tillit till Gud som är ständigt närvarande och levande. Med Per Harlings ord:

Vila i din väntan, stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser. Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Våren visar vägen. Gud gör allting nytt.

Väntan behöver alltså inte alls vara hjälplöshet eller sysslolöshet, utan en förvissning om att Herren hör och ser. Nu har aktiviteter i kyrkan startat och livet i Mikaelikyrkan är tillbaka. Vi gör inte omtag utan NU börjar vi! Ny-tag! Nystart!

Vi har varit avsidestagna under många månader och livet har förändrat sig för många. Det vi mest av allt behöver nu är hopp och tillförsikt, glädje och häng i kyrkan! Därför frågar vi efter vad DU vill göra och bidra med, samtidigt som vi i allra högsta grad är ett VI. Vi gör tillsammans, fogar lem till lem. Vi vill vårda och bygga på vår församling, ta till vara det som varit samtidigt som vi fogar till nytt. Bjuder in familj, vänner och bekanta. Mikaelikyrkan som vår nya Mötesplats dit vi alla är välkomna!

Pastor Hellen Tolf Dahl, diakon Omon Norén

Mikaelimässan 
Äger rum kl 18.00 följande söndagar; 13/3, 24/4 samt 22/5.

En gudstjänst med sinnesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möjlighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstformerna kan variera. Ett fint tillfälle att möta nya besökare i kyrkan.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Klimat och återanvändning
I Mikaelikyrkan har vi tagit del av den plan som Equmeniakyrkan har antagit för att bidra till ett bättre klimat. Vi har bergvärme, vi källsorterar och de ”nya” möbler vi skaffar är begagnade. Vi har tagit reda på barnmöbler och stolar från en öppen förskola. Vi har tagit rätt på pysselmaterial från olika verksamheter i kommunen och i an- dra församlingar. Vi köper ekologiskt te och kaffe. Vi återvinner gudstjänst- ordningarna som kladdpapper och pysselmaterial. Vi byter ut glödlam- por till energisnåla alternativ osv.

Många av oss bidrar på olika sätt hem- ma och på arbetsplatsen. Det finns möjligheter att tipsa varandra om vad man gör. Equmeniakyrkan har infor- mation från olika församlingar. Vi kommer att arbeta med detta långsik- tigt och ta vara på den kunskap som forskas fram. Vi arbetar på en hand- lingsplan för vår församling.

Välkommen till Mikaelikyrkan på ett klimatföredrag i februari: ”Alkoho- lens påverkan på klimatet”, en före- läsning med Anette Kyhlström från Hela Människa i Stockholms Län och Sofia Modigh, representant från IOGT-NTO. (datum utannonseras se- nare).

”Trivselgrupp”
Sedan verksamheter och gudstjänster har startat upp igen så har allt fler hört av sig och vill vara med och fixa till och göra kyrkan fräsch och fin. Både inne och utomhus behövs det nya tag.

Därför skapar vi nu en trivselgrupp som kan arbeta tillsammans med det- ta. Den är mera spontan och inget som vi behöver välja på ett årsmöte, utan alla kan vara med och bidra på olika sätt och hur mycket man själv vill. Ni som är intresserade av att vara med och komma med idéer om inredning, färg och form mm, hör av er så att vi vet att ni vill vara med och påverka.

Hör av er till personalen eller skriv ert namn på listan för trivselgrupp som vi sätter på en anslagstavla. Så kom- mer vi att samlas till möten då och då för att samtala, se vad alla vill, hitta lösningar och svar på idéer. Vi provar detta ett tag, sedan utvärderar vi, och vi får ha trevligt och roligt under tiden.

För att det skall fungera rent prak- tiskt så kommer ett par styrelse- representanter att finnas med som samordnar det hela.

Schackklubb
På tisdagar 17.30-19.00 spelar barn mellan 6 och 12 år schack i kyrkan.

Här skulle vi behöva personer som kan ta fram lite vatten, enkelt fika till alla familjemedlemmar som sitter och väntar. Det är också ett bra tillfälle att lära känna nya människor från vårt närområde. Vi håller på att göra i ordning en barnbokhylla och en lekhörna för familjemedlemmar som väntar under tiden schackspelen pågår.

Ansvarig ledare Johannes Haddad tel 076-171 19 74