Händer i kyrkan

”Det här är en kyrka!” Utanför vår trädgård och klockstapel hade ett barn stannat till tillsammans med en förälder, en vanlig dag nära busstorget. Barnet pekade och visade intresse för att utforska detta närmare. Föräldern var mera tveksam. Det gick att tolka som om det inte fanns intresse, eller trodde de att de störde eller hade de inte tid för ett sådant besök. Föräldern talade inte heller så mycket svenska ännu. Det fanns en tvekan och när ord inte riktigt infinner sig så kan det bli ett hinder för något som skulle vara enkelt. Kommunikation. Jag frågade om de ville komma in. Jag lade till en gest med handen som pekade mot kyrkan. Visserligen hade vi inte någon verksamhet som ”Öppen Kyrka” just då, men vi fanns här. Vi log mot varandra och vi gick in tillsammans och kyrksalen uppenbarade sig. De upptäckte ljusbäraren och frågade om de fick tända ett ljus. De stannade en stund framför det brinnande ljuset. Barnet och den vuxne verkade helt överens om varför eller för vem detta ljus tändes. De stod en stund tillsammans. De tackade och vi vinkade av varandra i porten till kyrkan. Ett kort möte i vardagen men att kunna öppna en port för några hör till ett särskilt uppdrag. Vem öppnar dörren till livet?

Här får vi presentera Jesus Kristus. Det finns flera språkkunniga i församlingen och det är viktigt att vi fortsätter att berätta för världen vilken port vi står vid här i Skärholmen. På vardagarna när någon av oss är i kyrkan så turas vi om att öppna kyrkan när någon knackar på. Här möts vi under veckan och höjdpunkten är gudstjänst.

Vi har något att fira. Guds ankomst till jorden. Hela året handlar om att fira Guds närvaro. Gud bryr sig om dig. Vi har ett budskap som hela världen behöver. Låt oss fortsätta vårt uppdrag men också hitta nya sätt att kommunicera detta på de talade språk vi kan, i gester och i omsorg genom vårt diakonala arbete. I mötet med varandra finns Kristus nära.

Välkomna till Mikaelikyrkan och höstens program.

Pastor Hellen Tolf Dahl

Mikaelimässa

Mikaelimässan, en alternativ guds- tjänst för brustenhetens gemenskap och glädjens uttryck! Här får vi komma precis som vi är och lämna det vi vill lämna, ta emot det vi vill ta emot och dela det vi vill dela med varandra. En gudstjänst med sinnesro och kreativa uttryck samt enkel nattvard. Gudstjänster vissa söndagskvällar klockan 18.00.

Höstens datum: 22 oktober, 12 november och 10 december.

Öppen kyrka

Torsdag 7 september startar vi Öppen kyrka och vi kommer att ha öppet 12- 14. En plats för andakt, begrundan, samtal och gemenskap. Enkelt fika kommer att finnas. Alla är varmt välkomna!

Vid behov av språkkafé och om det finns ett intresse för att öva på att tala svenska så finns det möjlighet att träffas kl 14.00-15.00 i kyrkan. Vi söker frivilliga som kan hjälpa till.

Vi erbjuder också bibelstudium i samband med Öppen kyrka där vi har möjlighet att läsa och samtala om veckans texter inför den kommande söndagen. Material finns i kyrkan och biblar att låna vid tillfället.

Församlingsstuga

Under vårterminen hade vi fem träffar på dagtid som riktade sig till församlingens medlemmar och nära vänner. Vi hade besök av ett par författare och kunde ta del av fina livssamtal tillsammans. Vi vill fortsätta denna verksamhet utifrån de behov och önskningar som finns.

Vi får tillsammans skapa en mötesplats på dagtid där vi aktivt kan utföra sysslor som behövs i kyrkan, ta promenader, studera bibeln, be och fika tillsammans. Det finns möjlighet att meddela och ta reda på om medlemmar behöver stöd och hjälp med praktiska saker och ärenden. Detta är ett av våra forum för den gemensamma omsorgen om varandra och som kan utformas med flera aktiviteter beroende på önskemål. Vi har planerat in fyra träffar i höst.

Tider 13.00-15.00 på onsdagar 4 oktober, 18 oktober, ej vecka 44, 15 november samt 29 november.

Trivselgruppen

Vi träffas och vi trivs. Trivselgruppen är en grupp som sammankallar frivilliga till olika träffar och uppdrag i kyrkan. Gruppen har haft städdagar i trädgården, varit aktiva vid våra loppisar och marknader. Vi träffas ibland för att diskutera olika önskemål och aktiviteter. I höst planeras en festkväll. Informations- och planeringsträff i kyrkan torsdagen den 14 september kl 18.00. Välkomna!

Det finns en lista att skriva upp sig på om man är intresserad att vara med. Detta för att vi ska kunna nå er.

Mikaeligården

Träffpunkt i vår lokal ”Eken” på fredagskvällar för ungdomar.

Mikaeligården kallar vi den samling vi har på fredagskvällar för att som kyrka och medmänniska ge stöd åt lokala ungdomar. Vi vill visa omtanke, lyssna aktivt och bekräfta ungdomar i olika frågor och aktuella behov. Verksamheten riktar sig till unga människor mellan 10 och 25 år. Verksamhet och aktiviteter i form av spel, fika, lekar och konst i olika uttryck kommer att finnas som alternativ för gemenskap och inspiration för besökande. Uppmuntran till enskilda/gruppsamtal kring olika aktuella frågor och teman och händelser, både lokalt och i världen, kommer att prioriteras i verksamheten. Dessa samtal kommer att uppmuntras kontinuerligt i planeringen liksom i det spontana samtalet med besökarna. Verksamheten syftar också till att uppmuntra till andakt och förbön.

Ledare för denna verksamhet är Johanna och Nicki Vingren.

Föreläsningar vid kyrkkaffet

I höst får vi ett par besök av personer som hör till våra nära samarbetspartners. De arbetar med mycket intressanta ämnen som är aktuella för oss och vårt uppdrag som kyrka och församling.

Erik Lindberg som är journalist och tillhör ledningen för Blå Vägen, kommer till oss och berättar om det spännande ämnet och kopplingen mellan stat och församling: Har staten något att göra med församlingen? Vad säger lagen om församlingen? Erik berättar efter kyrkkaffet söndagen den 22 oktober.

Ola Osbeck, diakon i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan kommer och berättar om ”Existentiell hälsa” och hur den påverkar våra liv. Han delar erfarenheter om hur kyrkan kan arbeta med detta. Vi får lyssna till honom söndagen den 19 november efter kyrkkaffet.