30 maj. Helia trefaldighetsdag. Gud – Fader, Son och Ande.

Texter 5 Moseboken 6:4-9, Apostlagärningar 2:24-35, Matteusevangeliet 11:25-27, Psaltaren 113:1-6
Mikaelimässan – Betraktelse Hellen Tolf Dahl

Mikaelimässan är en av våra gudstjänster som vi firar i vår kyrka. Idag firar vi i kyrkoåret Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen.  Den Helige Ande har kommit, som vi har firat i pingst. Den Heliga Anden är Guds närvaro här på jorden. Treenighetstiden börjar. Söndagens text anknyter inte till en speciell och särskild händelse utan har ett teologiskt motiv. 

I gamla testamentet läser vi den judiska trosbekännelsen som hör hemma i den dagliga andakten, liksom i gudstjänstlivet. Det finns bara en Gud som skall lovsjungas och älskas hängivet. Denna tro skall undervisas och prägla det dagliga livet i släkte efter släkte.

I Apostlagärningarna läser vi ett utdrag ur Petrus predikan under den första kristna pingstdagen. Genom den Helige Ande skall Kristus vara närvarande i sin kyrka och Petrus betonar Kristi uppståndelse. 

I Matteus-evangeliet hör vi Jesu bön direkt efter att han har beklagat sig över städerna Korasin och Betsaida, eftersom deras invånare inte har tagit emot Hans budskap. De som har en öppenhet och som lyssnar på Jesu ord förtroendefullt som ett barn kan ta emot Guds rike. Jesus antyder att kunskap och lärdom kan vara ett hinder för en levande tro hos en människa. 

Psaltartexten ger oss en uppmaning att lovsjunga Herrens heliga namn. Guds Ande är både nära och på distans. Kunskap om detta kommer att spridas. Gud är Skaparen, Hjälparen och människors Frälsare. 

Jesus hänvisar oss till ett barns öppenhet och det inbyggda behovet av att ropa på stöd och hjälp. Ett barn förstår att hjälpen kommer utifrån. Det finns en känslomässig logik och Gud svarar på den. Behovet av Guds omsorg, kärlek och ledning finns inbyggd. När vi växer upp så ifrågasätter vi känslorna och söker logiska förklaringar. Vi ska utvecklas och lära oss saker men vi skall behålla vår öppenhet. Det är inte alltid lätt. Det kan vara skrämmande att hänge sig till något som vi inte kan förklara eller utmana med egen kunskap. Kristus vill oss dock så väl. Vi blir inte lurade eller svikna. Om vi klarar av att våga lyssna, ta emot Ordet och överlåta oss till Honom så kommer Han att visa oss vägen, sanningen och livet. Detta får ta tid. Hans ord är skarpa. Jesus har lämnat jordelivet för att sedan sända sin Ande. På så vis får vi alla tillgång till Honom. Jordelivet begränsade Honom på sätt och vis. Tidigare när Han gick med lärjungarna i det så kallade jordelivet så fick människorna gå ut och hämta Honom när de behövde Hans hjälp. Nu får alla tillgång till Honom när vi ber. Över hela jorden. Ingen nekas till att söka Gud. Alla tas emot och ingen nekas en Gudsrelation på grund av olika status. 

Pingstundret ger oss en Hjälpare som har all kunskap. Då behöver vi ett barns mod att följa Honom. Det handlar om Guds identitet. Det handlar om vilken auktoritet Gud har utan att behöva vara auktoritär så som vi förstår det ordet. Han har makt och kraft och när pingsten återställer den splittring som uppstod när människorna i Babel beslöt sig för att bli som Gud, då ser vi att vi har en Gud som helar det som blir brutet och brustet. Människorna kunde kommunicera bra före Babel. När vi förstår varandra och kan vara tydliga i vår kommunikation med varandra, så kan vi åstadkomma stora ting. 

När vi har fel syfte så går något sönder. När Anden kom och alla kunde höra sina språk talas, visade detta att Gud för oss samman. Alla kan få samma budskap om Jesus Kristus. 

Fader, Son och Ande. Guds identitet. Treenigheten. Vi får kraft och liv av Gud. Han vet allt om oss och vill ta bort skammen, befria oss och ge oss ett barns glädje och tillit. Vi vet att barn kan råka illa ut och att livet har många svåra förhållanden. Men när vi talar om barn och förstår hur det var tänkt att de skulle ha livet, med allt som de har med sig vid födseln, alla möjligheter, anlag och gåvor så kan vi förstå att Gud vill återställa våra liv till det som allt var tänkt med oss. Vi må ha sårats på vägen, men Gud vill upprätta oss, använda oss och leva med oss. Ingen är för lite värd. För Gud är vi det viktigaste som finns. Ta emot Honom och låt Honom förvandla dig! För detta krävs ett barns mod och tillit. Amen!