Kalendarium

September

Söndag 25
10.00 Gudstjänst
Sven-Gösta Holst, Omon Norén, Cristina Larsson

Onsdag 28
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan. ”Medicinsk etik och beslut inom vården”. Anders Wennlund berättar om vårdetik.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.

Torsdag 29
13-15 Öppen kyrka

Oktober

Lördag 1
10.30-12.00 Röstvård med Marianne Hammarroth

Söndag 2
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson

Måndag 3
17-19 Syföreningen Fem ti ́-sju.
Omon Norén gästar och berättar om Neurolingvistik.

Torsdag 6
13-15 Öppen kyrka

Söndag 9
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Lena Olsson

Onsdag 12
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.
”Tvivel, tro, politik och bistånd”. Stig Jonsson intervjuar Ivar Lundgren om hans bok ”Vägen jag fann”

Torsdag 13
13-15 Öppen kyrka

Lördag 15
10.30-12.00 Röstvård med Marianne Hammarroth

Söndag 16
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Annika Eriksson, Cristina Larsson

Måndag 17
17-19 Syföreningen Fem ti ́-sju

Torsdag 20
13-15 Öppen kyrka

Söndag 23
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén
18.00 Mikaelimässan
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson

Onsdag 26
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan.
”Barn undrar om Gud”. Joseph Sverker, lektor på EHS i systematisk teologi, berättar om sin populära bok med samma namn.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.

Torsdag 27
13-15 Öppen kyrka

Lördag 29
10.30-12.00 Röstvård med Marianne Hammarroth

Söndag 30
10.00 Gudstjänst
Stig Jonsson, Tommy Jungedal, Cristina Larsson

Måndag 31
17-19 Syföreningen Fem ti ́-sju

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Vi firar 50 år!

Första advent firar vi att Mikaelikyrkan fyller 50 år.
Det gör vi med en högtidsgudstjänst med ett efterföljande längre och festligare kyrkkaffe. Vi får tillfälle att dela våra bästa och finaste minnen och möta en del tidigare anställda.

Det blir en fin dag att minnas!

Mikaelimässan

Vår alternativa gudstjänst som bygger på sinnesromässan har vi denna höst den 23 oktober och den 18 december klockan 18.

Öppen Kyrka

På torsdagar har vi öppen kyrka med andakt och kaffe. Det goda samtalet med besökare står i centrum. De får träffa diakon och pastor, tänder ljus och har möjlighet till egen bön.

Vi behöver flera från församlingen som möter de som kommer. Vår säker- hetsvakt Conny Cedergren är delaktig i verksamheten och lotsar behövande rätt. När han är i kyrkan så öppnar han upp kyrksalen även på andra tider då människor önskar komma in. Detta har fungerat utmärkt.

Klimatmässa

Söndag 20 november är inställd och ersätts med Mikaelimässan samma dag. 

RPG-samling (Mitt-på-dagen-träffar)

Vi fortsätter med våra träffar för daglediga kl 13.00, onsdagar i udda veckor. Vi samverkar med våra grann- församlingar i Stuvstakyrkan, Älvsjökyrkan och Högdalskyrkan. Två träffar i höst blir i Mikaelikyrkan. Vid övriga samlingar ser vi till att det går en bil från Mikaelikyrkan 12.30. Första träffen blir i Stuvstakyrkan den 14 september.

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen.

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.