Kalendarium

September

Söndag 5 september
10.00 Samlingssöndag med gudstjänst. Hellen Tolf Dahl, Omon Norén. Mikaelikyrkans kör under ledning av Lena Olsson. Församlingsmöte.

Torsdag 9 september
12-14 Öppen kyrka

Söndag 12 september
10.00 Nattvardsgudstjänst, Hellen Tolf Dahl

Onsdag 15 september 
kl 13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan. Bilskjuts erbjudes från Mikaelikyrkan kl 12.30.

Torsdag 16 september
12-14 Öppen kyrka
18-19.30 Gudstjänstledarsamling

Söndag 19 september
Gudstjänst. Christina Molin

Måndag 20 september
17.00 Fem ti’sju – syföreningen

Torsdag 23 september
12-14 Öppen kyrka

Fredag 24 september
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 26 september
10.00 Gudstjänst, Krister Karlsson

Onsdag 29 september
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan. Bilskjuts erbjudes från Mikaelikyrkan kl 12.30.

Torsdag 30 september
12-14 Öppen kyrka

Oktober

Fredag 1 oktober
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 3 oktober
10.00 Gudstjänst, Hellen Tolf Dahl. Efter gudstjänsten får alla som vill och önskar öva röstträning med Marianne Hammaroth.

Torsdag 7 oktober
12-14 Öppen kyrka
18-20 Teologisk grund med pastor Hellen Tolf Dahl

Fredag 8 oktober
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 10 oktober
10.00 Nattvardsgudstjänst, Hellen Tolf Dahl

Onsdag 13 oktober
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan

Torsdag 14 oktober
12-14 Öppen kyrka

Fredag 15 oktober
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 17 oktober
10.00 Gudstjänst, Stig Jonsson

Måndag 18 oktober
17.00-19.00 Fem ti’sju – syföreningen

Torsdag 21 oktober
12-14 Öppen kyrka

Fredag 22 oktober
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 24 oktober
10.00 Gudstjänst, Hellen Tolf Dahl
18.00 Mikaelimässan, Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Onsdag 27 oktober
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan, Bilskjuts erbjudes från Mikaelikyrkan kl 12.30.

Torsdag 28 oktober
12-14 Öppen kyrka

Fredag 29 oktober
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 31 oktober
10.00 Gudstjänst, Claes-Göran Ydrefors

November

Torsdag 4 november
12-14 Öppen kyrka

Lördag 6 november – OBS, lördag
10.00 Alla helgons dag gudstjänst, Christina Molin

Onsdag 10 november
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan, Bilskjuts erbjudes från Mikaelikyrkan kl 12.30.

Torsdag 11 november
12-14 Öppen kyrka

Fredag 12 november
10-11.30 Existentiell hälsa

Söndag 14 november
10.00 Nattvardsgudstjänst, Hellen Tolf Dahl
18.00 Mikaelimässan, Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Torsdag 18 november
12-14 Öppen kyrka

Lördag 20 november
Ev. julmarknad i någon form. Vi återkommer i detta.

Söndag 21 november
11.00 sammanlyst gudstjänst med Skärholmens församling

Onsdag 24 november
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan. Bilskjuts erbjudes från Mikaelikyrkan kl 12.30.

Torsdag 25 november
13.00 Öppen kyrka

Söndag 28 november 1 Advent
10.00 Gudstjänst, Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare
Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Mikaelimässan
Äger rum kl 18.00 följande söndagar; 24/10, 14/11 samt 5/12.

En gudstjänst med sinnesro, delaktighet och längtan där vi kan uttrycka våra känslor och vår tro på olika sätt. Deltagare får vara med och skapa gudstjänsten med kreativa uttryck. Inbjudan till nattvard. Möjlighet finns att tända ljus, skriva böner och lägga bönestenar. Det finns också möjlighet att få förbön. Gudstjänstformerna kan variera. Ett fint tillfälle att möta nya besökare i kyrkan.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Röstträning
För alla som någon gång behöver tala inför någon annan, berätta något, läsa något högt. Efter kyrkkaffet söndagen 10 oktober blir det röstträning med sång- och röstpedagog Marianne Hammaroth, för alla intresserade. Vi lär oss att andas, slappna av och öka vår kroppsmedvetenhet. Inga förkunskaper krävs. Ingen avgift. Ytterligare ett tillfälle tillkommer senare i höst.

För information: kontakta pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Teologisk grund
Välkomna till en kväll med samtal, frågor och genomgång av Teologisk grund, Equmeniakyrkans grunddokument som förklarar vår kyrkas tro och bekännelse. 

Torsdag 7 oktober kl 18-20.

Pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Existentiell hälsa
Vi diskuterar och delar tankar från Världshälsoorganisationens definitioner av det som kallas existentiell hälsa. Vad behövs för ett liv med nödvändig och livsbejakande hälsa, andlighet och personlig reflektion? Den frihet vi är födda med som unika skapade individer tar ibland skada av händelser, sådant vi drabbas av i livet och sammanhang som förändrar oss. Vi läser och sammanfattar hur vi ändå idag kan återfå livsglädje, styrka och kraft att förändra våra liv tillsammans med andra. Vi delar glädje, frågor och erfarenheter. Vi deltar i det vi själva vill i våra samtal. Åtta fredagar tillsammans i grupp.

Begränsat antal deltagare. Ingen kostnad. Frivillig gåva till kaffe. Tid: 10.00-11:30

Datum: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, uppehåll v 44, 12/11, 19/11. 

Anmälan till diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 eller pastor Hellen Tolf Dahl 073-224 02 44

Gudstjänstledarträff
Öppet för alla som vill veta mera om hur vi kan skapa en gudstjänst. Inga förkunskaper krävs. 

Torsdag 16 september 18.00-20.00

Vi samtalar om gudstjänst och vi kommer att tillsammans gå igenom gudstjänstordning, Equmeniakyrkans gudstjänstwebb, böcker, psalmer, svårt och lätt.

Ansvariga: diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 och pastor Hellen Tolf Dahl tel 073-224 02 44

Öppen kyrka
Torsdag 9 september mellan 12-14 börjar vi med öppen kyrka igen. Klockan 12 har vi andakt följt av textläsning inför kommande söndag. Du har också möjlighet att be och tända ljus i kyrkan, eller samtala i gemenskap med pastor/diakon över en enkel kopp kaffe eller te.

Schackklubb
På tisdagar 17.30-19.00 spelar barn mellan 6 och 12 år schack i kyrkan.

Här skulle vi behöva personer som kan ta fram lite vatten, enkelt fika till alla familjemedlemmar som sitter och väntar. Det är också ett bra tillfälle att lära känna nya människor från vårt närområde. Vi håller på att göra i ordning en barnbokhylla och en lekhörna för familjemedlemmar som väntar under tiden schackspelen pågår.

Ansvarig ledare Johannes Haddad tel 076-171 19 74

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen. 

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05

Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05

Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet.